Activiteitenplan MR

donderdag 29 oktober 2020

Activiteitenplan MR
Voor de MR van OBS Beekbergen is het nieuwe schooljaar begonnen met de cursus Activiteitenplan. Personeelsgeleding, oudergeleding en directie hebben samen een goed begin gemaakt aan het opzetten van het activiteitenplan voor OBS Beekbergen. In dit plan worden behalve vaste onderwerpen zoals de begroting en het formatieplan ook vergaderdata, gewenste scholing van de MR-leden, communicatie met de achterban en de samenwerking tussen MR en schoolleiding ingepland. Zo weet iedereen wanneer een onderwerp wordt besproken en kunnen zowel de MR als de schoolleiding zich vanuit hun eigen rol goed voorbereiden. Met het activiteitenplan kan de MR op een evenwichtige wijze bijdragen aan de kwaliteits- en beleidsontwikkeling van de school. Het plan biedt op deze wijze duidelijkheid voor alle betrokkenen bij medezeggenschap, maar versterkt bovendien de onderlinge samenwerking en de communicatie met alle betrokkenen. Heeft u vragen aan de MR? Contacteer ons dan op mrbeekbergen@leerplein055.nl.

Delen via