maandag 6 september 2021

Onze school vindt het belangrijk de ouders/verzorgers van leerlingen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en de vorderingen van de leerlingen en alles wat daarmee samenhangt. Het ouderportaal van ParnasSys (beveiligde omgeving) geeft alle ouders inzage in de gegevens die school van de leerlingen heeft vastgelegd. Hierbij gaat het niet alleen om de administratieve gegevens, maar dus ook over hoe de leerling het op school doet. De resultaten van de methode-toetsen en de CITO resultaten zijn zichtbaar, net als de gespreksnotities. Dit alles om zo goed mogelijk samen te kunnen werken aan de ontwikkeling van de kind(eren). Ouders hebben via school een inlogcode voor het Ouderportaal van ParnasSys gekregen zodra zij starten op school. Mocht u die inlogcode hebben gemist of zijn vergeten, dan kunt u een mailtje sturen naar beekbergen@leerplein055.nl met het verzoek een nieuwe inlogcode te sturen.

Delen via