nieuwsbrief openbare basisschool Beekbergen15 juni 2017
Start nieuwe schooljaar

Weet u het nog?

De komende tijd worden de Cito toetsen gemaakt in gr 1-7

Denkt u eraan het rapport van uw kind in te leveren?

Vrijdag 16 juni en vrijdag 30 juni zijn de kinderen van gr 1-4 vrij

Zaterdag 17 juni is de kleedjesmarkt

Maandag 19 juni de laatste koffie inloop

Donderdag 22 juni schoolreis groep 5, 6 en 7. Denkt u eraan op tijd te betalen?

Donderdag 22 juni informatie avond alle ouders (plannen nieuwe schooljaar). Start 20.00 uur.

Dinsdag 27 juni start de school om 9.30 u i.v.m. de landelijke prikactie POinactie.

Donderdag 29 juni krijgen alle kinderen hun rapport mee

Maandag 3 juli voert groep 8 de eindmusical op

Vrijdag 7 juli is de laatste schooldag en begint de vakantie voor iedereen om 12.00 uur.

U kunt de vakanties en vrije dagen ook vinden op de website (ouder-vakanties en vrije dagen)

Prikactie POinactie dinsdag 27 juni

Op dinsdag 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Het college van bestuur van Leerplein055 ondersteunt de prikactie. Ook wij staan achter deze actie en zullen op deze dag de deur een uur later opendoen. De kinderen moeten die dag dus opgevangen worden en we hopen dat u dat allemaal zal lukken. Denkt u daarbij ook aan het samen opvangen van elkaars kinderen? Mocht uw kind echt niet opgevangen kunnen worden, dan kunt u ons dat laten weten. Voor die kinderen  zal dan (binnen ons bestuur) naar een oplossing gezocht worden. Tot slot, heeft u de petitie al getekend?

Groep 3 en 4

We hebben weer drukke weken achter de rug, werk gecombineerd met ontspanning! Groep 3 en 4 hebben hun doelen behaald, dus zijn we een keer lekker in het parkje bij de kerk gaan picknicken en spelen. Wat was dat leuk! Natuurlijk wordt er de laatste weken ook heel hard gewerkt, de kinderen zijn druk bezig met de CITO toetsen, maar ook de vaderdagknutsel is natuurlijk niet vergeten! Nu nog de laatste loodjes, maar eerst nog op schoolreisje...we hebben er zin in!Meer foto's ziet u op de pagina's van groep 3 en 4!

 

 

Musical groep 8

Nog eventjes en dan gaan de leerlingen uit groep 8 de school verlaten.....
Maar eerst zal op maandagmiddag 3 juli, groep 8 de musical "TORENHOOG" opvoeren voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7.  De kinderen uit groep 8 hebben er erg veel zin in...Jullie toch ook? 

Groep 8 bakt ze bruin

Maandag 12 juni kwamen een aantal bewoners van de Vier Dorpen op bezoek. Kinderen uit groep 5/6 hebben de ouderen rondgeleid. De leerlingen uit groep 8 hebben koffie/thee geschonken en heerlijke pannenkoeken voor de bewoners gebakken. Het was een gezellige middag!

De Ouderraad praat u bij

Ook de Ouderraad bereidt zich voor op de laatste weken en activiteiten van het schooljaar. In de vergadering van afgelopen week bespraken we onder andere de kleedjesmarkt (Beekbergen op zijn Kop) van aankomende zaterdag. De OR besloot in een vorige vergadering daar dit jaar geen energie in te steken. Op dezelfde dag stonden namelijk meerdere activiteiten gepland in Beekbergen, zoals het Zomerjeukfestival van de boerderij, het sportkamp van de gezamenlijke sportverenigingen. Die laatste blijkt, wegens gebrek aan aanmeldingen, niet door te gaan. Het was echter te kort dag om alsnog iets voor te gaan bereiden. Desalniettemin hopen we dat er nu wel veel kinderen op de kleedjesmarkt hun koopwaar gaan aanbieden om zo hun vakantie-spaarpot te spekken. Aanmelden kan nog via de site van de Bemivo. http://bemivo.nl/

Tenslotte hebben wij bemoeienis met de musical van groep 8. Die is dit jaar op maandagavond 3 juli. Ouders van groep 8 ontvangen de informatie van de juffen van de klas. De Ouderraad is die avond paraat met een loterij en zal tevens de catering verzorgen.

Hoewel u daar waarschijnlijk nog niet mee bezig bent, denken wij al aan het volgende schooljaar. Werd het schooljaar tot nog toe ingeluid met een fietspuzzeltocht; daar stappen team en OR dit jaar vanaf. We constateerden dat er steeds minder animo was. Natuurlijk willen we het schooljaar toch op feestelijke manier starten. We verklappen nog niets, maar we zouden het leuk vinden als u alvast de datum van 25 augustus in uw agenda wilt noteren. Vanaf ongeveer 17 uur willen we dan samen met u en uw kind(eren) het schooljaar inluiden.

Aan het einde van dit schooljaar moeten we helaas afscheid nemen van 2 zeer betrokken en enthousiaste ouderraadsleden. Angelique Verlaan en Jolanda Essenstam hebben een lange staat van dienst, en met hen moeten we een heleboel kennis en ervaring laten gaan. Dat betekent tevens dat er slechts 7 leden overblijven. Dat is te weinig om te blijven doen wat we doen. We hebben dringend nieuwe leden nodig. Nogmaals doen wij daarom een dringende oproep aan u: Vindt u de activiteiten die de ouderraad organiseert voor uw kind belangrijk? Kom ons dan versterken! Mocht het zo zijn dat u er niet voor voelt om toe te treden tot de OR, maar het lijkt u wel leuk om jaarlijks een van onze activiteiten te organiseren. Dan zouden we ook daar al heel erg blij mee zijn. We zouden dan bijvoorbeeld werkgroepen kunnen maken. Meldt u zich aan via ORBeekbergen@leerplein055.nl en geef daarbij dan aan welke activiteit uw interesse heeft. Sinterklaas, Kerstfeest, Paasfeest, sportdag en de musical zijn de activiteiten die een werkgroep behoeven en waar we dringend mensen voor nodig hebben. Gelukkig hebben we vandaag te horen gekregen dat we al één nieuw lid mogen verwelkomen. Daar zijn we bijzonder blij mee. Sandra Kleverwal , van harte welkom in Ouderraad!

Nogmaals over kinkhoest:

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van keel, luchtpijp en neus die wordt veroorzaakt door de Bordetella pertussis-bacterie. De ziekte gaat gepaard met heftige hoestaanvallen. Kinkhoest begint met koorts, een hardnekkige verkoudheid en een droge hoest. De hoestbuien worden erger, vooral 's nachts. De zieke hoest slijm op en maakt een gierend geluid bij het inademen. De benauwdheid is zo ernstig dat de patiënt tijdens een hoestbui blauw kan aanlopen en braakneigingen krijgt. Deze periode duurt een aantal weken. Daarna gaan de hoestbuien over in een losse slijmloze hoest.Antibiotica kan de klachten verlichten en de besmettelijkheid verminderen. De hoestbuien kunnen drie tot vier maanden aanhouden. Kinderen en volwassenen die niet zijn ingeënt, hebben meer kans de ziekte op te lopen. Hoe jonger het kind is, hoe groter de kans dat de ziekte ernstig en zelfs levensbedreigend verloopt. Wie is gevaccineerd of kinkhoest heeft gehad, is daarna enkele jaren immuun voor de ziekte, maar kan na die periode wel weer kinkhoest krijgen. Als een kind met kinkhoest zich goed voelt, kan het gewoon naar  school. Het kind was al besmettelijk voordat de ziekte zich manifesteerde, dus thuishouden helpt niet om verspreiding van kinkhoest te voorkomen.

Van harte gefeliciteerd!

Datum               Naam         Groep  

17 juni               Maud          1-2

19 juni               Boaz           7

21 juni               Amber        1-2

24 juni               Mirthe         4

25 juni               Brechje       1-2

 

obsbeekbergen op Twitter

Bedankt! https://t.co/RPlnzVXHcT

15 jun

Bedankt! https://t.co/1ALoB8yLCs

15 jun

Veel plezier en blije gezichten op juffendag. Dubbel feest vanwege behalen certificaat @GezondeSchoolNL sport en bewegen #trots https://t.co/xawmlDq5V9

14 jun

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Beekbergen is onderdeel van Leerplein055