nieuwsbrief openbare basisschool Beekbergen16 februari 2017
Start nieuwe schooljaar

Cheque "Het Vergeten Kind"

Woensdag was het dan zo ver. Kim van stichting Het Vergeten Kind kwam op school om de cheque voor deze stichting in ontvangst te nemen. We konden er het bedrag van € 1083,96 op zetten, bijeen gebracht door kinderen, ouders en school tijdens de kerstmarkt. Wat mooi dat wij dit met elkaar mogelijk hebben gemaakt! Allemaal bedankt namens stichting Het Vergeten kind en namens school. Een speciaal bedankje doen wij nogmaals uit naar de Ouderraad die zich fantastisch heeft ingezet voor het mogelijk maken van een geweldige kerstmarkt!

Thema Muziek


Deze week zijn we bij de kleuters gestart met het thema Muziek. Dinsdag heeft Jens ons laten horen wat je als 7-jarige al kunt op de gitaar en woensdag kwam Sandra om ons kennis te laten maken met de dwarsfluit. Iedereen mocht proberen er geluid uit te krijgen, maar dat bleek nog niet zo makkelijk!

Op bezoek bij De Vier dorpen

Afgelopen maandagmiddag zijn de kinderen van groep 3-4 op bezoek geweest bij De Vier dorpen. En wat was het gezellig zeg!! Jong en oud hebben genoten! De kinderen hebben laten horen hoe goed zij al kunnen voorlezen en kregen daarvoor een groot applaus van de bewoners! Na het drinken van een heerlijk glaasje ranja gingen we om 3 uur weer terug naar school! De Vier dorpen bedanken wij voor hun gastvrijheid!

Valentijnsdag

Bij de zandbak: "Juf, ik heb een taart voor je gebakken! Eet maar!" "Oh, dan moet ik eerst de kaarsjes nog uitblazen.."
Twee keer blazen..."39 waren het er, he juf?" Mijn dag is weer goed!
Op de foto: Valentijnsdag: heel veel hartjes...

175 jaar...

Leeftijden zijn sowieso een dingetje:
Tim kwam terug van de kerstvakantie en had heel veel te vertellen. Na de kring komt hij naar me toe en zegt:"ik moet nog iets vertellen! Ik heb ook nog feest gehad. Mijn opa en oma waren 175 jaar getrouwd!"
Op de foto: maandag gingen we lekker samen sleeën in het park..

Geen tijd juf!

Jesper is aan de beurt voor het wasknijperwerkje. Maar hij rent nog op zijn sokken door de groep. "Jesper, je moet aan het werk!" Antwoordt hij doodleuk in het voorbijgaan: "Daar heb ik nu echt geen tijd voor hoor!"
Op de foto: afgelopen week hebben we afscheid genomen van Gwenn, die verhuisd is. Het ga je goed, meis!

De letter W

De stagiaire gaf een les over de letter W. Wie weet er woordjes die met een -w beginnen? Nou, 'woord' dus, en 'wolk' en 'wij'...Maar Kars (die nauwe banden heeft met het Keteltje) noemt hele andere: "eh, whiskey en...wijn!"

Op de foto: Nynke heeft vrijdag een broertje gekregen! Van harte gefeliciteerd!

Groep 3 en 4

Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt en wat is er weer veel veranderd voor de kinderen! Juf Merve heeft afscheid genomen en juf Lisette is gestart! Heerlijk dat we weer en nieuwe juf kunnen inwerken! Dit hield natuurlijk ook in dat juf Ellen en Bianca naar groep 4 gingen en juf Ellen alleen op de woensdagmorgen nog in de groep is! Even wennen allemaal, maar wel erg leuk! Bovendien hebben we op de woensdag na de pauze een win-win situatie gecreëerd in groep 3! Een groepje ouders werkt in circuitvorm met de kinderen van groep 3, rekenwerk afmaken, computeren en lezen in een klein groepje. Heel fijn voor de kinderen van groep 3, fijn om betrokken ouders in de school te hebben en fijn voor groep 4 waar juf Ellen een uurtje les kan geven! De ochtend sluiten we weer gezamenlijk af.

Ook is er de afgelopen weken hard gewerkt aan de CITO toetsen. Bijna alle CITO's zijn gemaakt, dit kostte vanwege ziekte van de juffen en kinderen wat meer tijd dan anders maar het is gelukt! Eind volgende week krijgen alle kinderen hun rapport mee! En dan is het tijd voor een verdiend weekje vakantie. Komende week hangen de lijsten voor de 10 minuten gesprekken op de deuren, u kunt zich dan inschrijven. U bent weer welkom samen met uw kind. Deze keer hoeft er geen vragenlijst ingevuld te worden!

De komende weken zullen we in beide groepen werken aan het volgende doel: Als we 's ochtends de klas binnenkomen beginnen we meteen met lezen! Dit doel ziet u ook hangen op de boom in de hal!

Daily Mile

De Daily Mile is deze week van start gegaan in groep 5-6. Eerst in de sneeuw en later in de week met heerlijk weer. De kinderen komen met frisse gezichten weer terug in de klas!

Brand oefening

Woensdag 15 februari, was het even heel spannend in de school. Het brandalarm ging af! We waren allemaal heel snel buiten, dus dat hebben we goed gedaan. Gelukkig was het maar een oefening.

Toen iedereen buiten was (ook het kind dat terug kwam om zijn laarzen aan te trekken) en elke groep een leerlingencheck had gedaan, mochten alle groepen weer snel naar binnen. Sommige kinderen vonden het toch wel koud. Maar goed gedaan allemaal! Volgende maand doen we dit nog een keer, maar dan zonder te vertellen wanneer en hoe laat.

Even een aandachtspunt voor onze geweldige hulpouders: als u op school bent tijdens een brandoefening, willen we u vragen met de kinderen die u aan het begeleiden bent naar buiten te komen en de kinderen bij de groep te brengen waar ze thuis horen. Alvast bedankt!

Scholierencross

Vorige week heeft u in de UDSG kunnen lezen over de scholierencross. Denkt u eraan om uw kind op te geven? Op zaterdag 18 maart wordt de cross gehouden op het terrein van AV'34. Het is een hardloopwedstrijd waaraan kinderen van alle basisscholen in Apeldoorn mee doen. Ook is het altijd erg gezellig op het terrein. Bij de groepen hangt het formulier om uw kind op te geven. Wij zien graag zoveel mogelijk kinderen van obs Beekbergen meelopen en dit geweldige evenement!

Bericht namens de MR

Dinsdag 7 februari is de MR bijeen geweest om de informatieavond van het continurooster te evalueren. De door u gestelde vragen zijn doorgenomen alsmede ook de door u verzamelde informatie a.d.h.v. de stellingen. De informatieavond had als doel om met elkaar te praten of een continurooster past bij uw kind, u als ouder en bij OBS Beekbergen. Iedereen heeft hiermee de gelegenheid gekregen om zijn/haar feedback te geven over wel of geen invoer van een continurooster. De informatieavond is door velen als zeer positief ervaren.  Volgende week ontvangt u de presentaties van de avond per mail inclusief de verzamelde informatie a.d.h.v. de stellingen.

De MR heeft samengezeten om de vervolgstappen te definiëren. De volgende procedure is vastgesteld: Per gezin mag 1 stem worden uitgebracht. De opkomst dient minimaal 66% te zijn. Bij minimaal 60% stemmen vóór of géén bezwaar zal het gekozen continurooster worden ingevoerd. Indien geen stem wordt uitgebracht wordt deze stem als geen bezwaar beschouwd. De enquete wordt uitgezet onder ouders van groep 1 t/m 7.  De enquete vragen en procedure gaan komende periode uitgewerkt worden door de MR. In de eerste week na de vakantie, krijgt u op woensdag ochtend 8 maart van 08:45 tot 09:15 uur de gelegenheid om uw eventuele nieuwe vragen te stellen. Vanaf donderdag 9 maart wordt de enquete uitgezet. Het oudste kind uit uw gezin neemt de enquete op papier mee naar huis. U heeft t/m vrijdag 24 maart de gelegenheid de enquete in te leveren op school in de daarvoor bestemde afgesloten stembus. Deze wordt in de centrale hal neergezet.

Tot slot nog een mededeling: De volgende MR vergaderingen van 21 februari én 27 maart worden vervangen door één nieuwe datum: 14 maart.

Jonger Oranje Talentendag

De Jonger Oranje Talentendag wordt donderdag 2 maart, in de voorjaarsvakantie, georganiseerd door SportsGen in samenwerking met profclub Vitesse de Jonger Oranje Talentendag bij VV Dieren. Een leuk voetbalevenement waarbij leerlingen met geboortejaar 2005 t/m 2011 een fantastische voetbaldag met vooral heel veel plezier kunnen beleven. Meer informatie is te lezen op www.jongeroranje.nl en op bijgevoegde flyer.

Jonger Oranje Talentendag met Vitesse

Fruit op school

De komende week eten we op dinsdag een appel, op woensdag een Honey Dew Meloen en op donderdag een peer. Eet smakelijk allemaal!

Van harte gefeliciteerd!

Datum               Naam      Groep  

21 februari         Allysa       7

22 februari         Bente       1-2  

22 februari         Marnick    6  

22 februari         Sam         8      

22 februari         Tim          8      

23 februari         Amy         8

obsbeekbergen op Twitter

Bedankt! https://t.co/RPlnzVXHcT

15 jun

Bedankt! https://t.co/1ALoB8yLCs

15 jun

Veel plezier en blije gezichten op juffendag. Dubbel feest vanwege behalen certificaat @GezondeSchoolNL sport en bewegen #trots https://t.co/xawmlDq5V9

14 jun

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Beekbergen is onderdeel van Leerplein055