nieuwsbrief openbare basisschool Beekbergen26 januari 2017
Start nieuwe schooljaar

Informatieavond MR over continurooster

Graag willen wij u via deze weg nogmaals herinneren aan de informatieavond die maandag 30 januari wordt georganiseerd door de Medezeggenschapsraad.

Het afgelopen schooljaar heeft de MR onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een continurooster voor OBS Beekbergen. De verschillende vormen van een continurooster zijn onderzocht en er is uitgebreid gekeken naar de mogelijke voor- en nadelen voor uw kind (eren), voor u als ouder en voor de leerkracht. De MR is op een punt gekomen dat zij graag met u als ouders verder wil praten over de mogelijkheden, de voor-en nadelen en mogelijke knelpunten. Op maandagavond 30 januari om 20:00 uur bent u van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar te sparren over een continurooster. De avond start met een korte inleiding door de MR, over wat een continurooster is, welke vormen er zijn en wat de mogelijke voor- en nadelen kunnen zijn. Daarna zullen we aan de hand van stellingen met u gaan praten of een continurooster inpasbaar is voor uw kind, voor u  en voor OBS Beekbergen.
Het doel van deze avond is om een indruk te krijgen van het draagvlak voor een continurooster. Op deze avond zal ook unitmanager Ellen Roos, van de TSO en de BSO de Driehoek aanwezig zijn voor uw vragen. Op deze avond worden nog géén beslissingen genomen ten aanzien van de eventuele invoer van een continurooster. Naar aanleiding van deze avond gaat de MR opnieuw in gesprek met de directeur. Indien de avond hier aanleiding toe geeft zal een enquete worden uitgezet onder ouders en leerkrachten. Op basis van de uitslag wordt dan een definitieve beslissing genomen over de invoer van een continurooster in het nieuwe schooljaar, per 21-aug-2017.
Wij verwachten dat u allen aanwezig bent,
De Medezeggenschapsraad

Nationale voorleesdag

Op woensdag 25 januari zijn de nationale voorleesdagen begonnen. Wethouder Kruithof  is bij ons op school komen voorlezen. Enthousiast las hij in de groepen 5  t/m 8  het boek Superjuffie komt in aktie. En even vrolijk las hij daarna voor de groepen 1 t/m 4 het verhaal Kleine bever en de echo voor. De kinderen hebben genoten (en de juffen niet minder). Namens iedereen van obs Beekbergen: nogmaals bedankt wethouder Kruithof!

Groep 3 koffie inloop

Start van de Nationale Voorleesdagen... bij ons was -meer in de categorie Bekende Apeldoorners-: wethouder Johan Kruithof degene die kwam voorlezen. En dat deed hij  heel goed! Vanaf vandaag (koffie inloop) zullen we in de groepen nog meer voorlezen.. of dat nou in de klas, de gang of buiten is. Wij hebben er nu al zin in.

Vergeten voorwerpen

In het handenarbeidlokaal staan nog steeds een aantal borden en schalen van de kerstmarkt die niet zijn opgehaald. Bent u iets kwijt? Kom dan a.u.b. even kijken of er iets van u bij staat.

Rapporten

Donderdag 23 februari a.s. krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Op dit moment zijn nog niet alle rapporten terug op school. Heeft u dit nog niet ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Alvast bedankt!

Fruit op school

De komende week eten wij op dinsdag waspeen, op woensdag appel en op donderdag peer.

Van harte gefeliciteerd!

Datum               Naam      Groep  

2 februari          Robin       8

4 februari          Quinta      4  

obsbeekbergen op Twitter

Bedankt! https://t.co/RPlnzVXHcT

15 jun

Bedankt! https://t.co/1ALoB8yLCs

15 jun

Veel plezier en blije gezichten op juffendag. Dubbel feest vanwege behalen certificaat @GezondeSchoolNL sport en bewegen #trots https://t.co/xawmlDq5V9

14 jun

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Beekbergen is onderdeel van Leerplein055