nieuwsbrief openbare basisschool Beekbergen12 januari 2017

Groep 3

Allereerst de allerbeste wensen voor het komende jaar! We hopen dat iedereen genoten heeft van een heerlijke kerstvakantie...de juffen iig wel!

We willen twee nieuwe kinderen welkom heten in de groep, Marnix en Isabella. We hopen dat ze snel hun draai zullen vinden!

U heeft van ons nog een aantal leuke kerstfoto's te goed!  Kijk hier ook voor op de site van groep 3, daar staan altijd meer foto's dan in de nieuwsbrief!

Uitnodiging: Inventarisatie Continurooster, 30 januari

Het afgelopen schooljaar heeft de MR onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een continurooster voor OBS Beekbergen. De verschillende vormen van een continurooster zijn onderzocht en er is uitgebreid gekeken naar de mogelijke voor- en nadelen voor uw kind (eren), voor u als ouder en voor de leerkracht.

De MR is op een punt gekomen dat zij graag met u als ouders verder wil praten over de mogelijkheden, de voor-en nadelen en mogelijke knelpunten. Op maandagavond 30 januari om 20:00 uur bent u van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar te sparren over een continurooster. De avond start met een korte inleiding door de MR over wat een continurooster is, welke vormen er zijn en wat de mogelijke voor- en nadelen kunnen zijn. Daarna zullen we aan de hand van stellingen met u gaan praten of een continurooster inpasbaar is voor uw kind, voor u en voor OBS Beekbergen.
Het doel van deze avond is om een indruk te krijgen van het draagvlak voor een continurooster. Op deze avond zal ook unitmanager Ellen Roos, van de TSO en de BSO de Driehoek aanwezig zijn voor uw vragen.
Op deze avond worden nog géén beslissingen genomen ten aanzien van de eventuele invoer van een continurooster.
Naar aanleiding van deze avond gaat de MR opnieuw in gesprek met het team. Indien de avond hier aanleiding toe geeft zal een enquete worden uitgezet onder ouders en leerkrachten. Op basis van de uitslag wordt dan een definitieve beslissing genomen over de invoer van een continurooster in het nieuwe schooljaar, per 21-aug-2017.
Wij verwachten dat u allen aanwezig bent,

De Medezeggenschapsraad.

Bedankt ouders!

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 11 januari werden de ouders welkom geheten door kinderen en de directeur Yolanda Klaaysen. Ze werden getrakteerd op koffie/thee en iets lekkers. In de toespraak werden de ouders bedankt voor al hun hulp in de school en de fijne samenwerking namens alle kinderen en het team. School wilde nog eens goed benadrukken dat veel activiteiten niet door zouden kunnen gaan zonder de hulp van ouders. Ouders die hun vrije tijd beschikbaar stellen om bij bv te helpen bij lezen, computeren, ramen schilderen, knutselen, rijden en begeleiden, sporten enz. De aanwezige ouders kregen een lief bedankkaartje, maar ook de niet aanwezige ouders worden natuurlijk bedankt voor hun hulp. Ouders, uw hulp wordt enorm gewaardeerd!

Open dagen Voortgezet Onderwijs

In de maand januari en deels in februari staan de jaarlijkse open dagen gepland voor de verschillende VO scholen in Apeldoorn en omgeving. De leerlingen en ouders van groep 8 zijn hierover reeds geïnformeerd en voor hen is het ook noodzakelijk deze open dagen te bezoeken. Ook voor leerlingen uit groep 7 en hun ouders kan dit al zinvol zijn. Niet zozeer om nu al een keuze te maken, maar gewoon om eens sfeer te proeven op een middelbare school. Hoe ziet zo'n school er nu uit, wat voor een mensen lopen daar rond? De ervaring leert dat het heel prettig is voor sommige kinderen om vast een kijkje te nemen.   

Wilt u weten wanneer de open dagen zijn? Bij de lokalen van groep 7 en 8 hangt een poster met alle open dagen erop. Natuurlijk zijn deze data ook te vinden op de verschillende websites van de scholen.  


Fruit op school

Deze week eten we een appel, een kiwi en een peer. Volgende week kunnen we smullen van een waspeen, een appel en een kiwi. Eet smakelijk allemaal!

Van harte gefeliciteerd!

Datum               Naam      Groep  

17 januari          Isa           8

22 januari          Hozaifa   4 

obsbeekbergen op Twitter

Bedankt! https://t.co/RPlnzVXHcT

15 jun

Bedankt! https://t.co/1ALoB8yLCs

15 jun

Veel plezier en blije gezichten op juffendag. Dubbel feest vanwege behalen certificaat @GezondeSchoolNL sport en bewegen #trots https://t.co/xawmlDq5V9

14 jun

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Beekbergen is onderdeel van Leerplein055